EU Funds – SME Competitiveness

Increasing Business Competitiveness and Efficiency Through the Application of Information Technologies

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja CLINRES FARMACIJA primjenom informacijske tehnologije

EU Zajedno do fondova

Poduzeće CLINRES FARMACIJA d.o.o. dana 12.12.2019. godine potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započelo s provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja CLINRES FARMACIJA primjenom informacijske tehnologije“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija. Kao posljedica provedbe projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja CLINRES FARMACIJA primjenom informacijske tehnologije“ poduzeća CLINRES FARMACIJA d.o.o. bit će očuvana radna mjesta, otvaraju se nova radna mjesta, povećava se konkurentnost te rastu prihodi poduzeća.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Podaci o projektu:

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja CLINRES FARMACIJA primjenom informacijske tehnologije

Opći cilj: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Specifični ciljevi: Povećanje domaćeg i inozemnog tržišta, razvoj poslovnih procesa poduzeća CLINRES FARMACIJA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 500.353,13 HRK

EU sufinanciranje: 257.502,37 HRK

Razdoblje provedbe projekta:  01.01.2019.- 01.07.2020.

Kontakt osoba: Romana Kajfež

Kontakt-podaci:

T: +385 1 23 96 900
F: +385 1 46 49 481
F: +385 1 23 96 919
E: info@clinres-farmacija.hr

 

Operativni program Konkurentnost i kohezijaEuoropski strukturni i investicijski fondovi