To report an adverse event

To report an adverse event, please write a message to an appropriate e-mail address:

 

Prijava nuspojave – Hrvatska

Za prijavu nuspojave molimo pošaljite poruku na nus_pojave@clinres-farmacija.hr.

 

Prijava neželjene reakcije – Srbija

Da biste prijavili neželjenu reakciju, molimo pošaljite poruku na drugsafety_rs@clinres-farmacija.com.

 

Prijava neželjene reakcije – Bosna i Hercegovina

Da biste prijavili neželjenu reakciju, molimo pošaljite poruku na drugsafety_ba@clinres-farmacija.com.

 

Poročanje neželenega dogodka – Slovenija

Prosimo da za poročanje neželenega dogodka pošljite sporočilo na pharmacovigilance@clinres.si.

 

Пријава на несакани реакции – Македонија

За да пријавите несакана реакција, испратете порака до drugsafety_mk@clinres-farmacija.com.